Water

Water is een natuurlijk onderdeel van het groeien van bessen die barsten van 'goodness'

Water, een van de meest essentiële hulpbronnen op aarde, speelt een cruciale rol in de vers voedselindustrie, en specifiek in de teelt van bessen. We erkennen dat duurzaam waterbeheer niet alleen cruciaal is voor de individuele teeltlocaties van onze bessen, maar in onze hele toeleveringsketen. We vinden het dan ook noodzakelijk om water verantwoord te gebruiken. Zo zorgen we samen dat deze vitale hulpbron beschikbaar blijft voor toekomstige generaties. We zijn toegewijd aan het implementeren en promoten van duurzame praktijken die onze watervoetafdruk zullen verminderen. Hierbij moedigen we alle belanghebbenden binnen onze toeleveringsketen aan om hetzelfde te doen.

Om onze wereld te kunnen laten draaien, moet het water blijven stromen.

SUST World

Onze manier met WATER

Waterbeheer is cruciaal voor onze duurzaamheid; van het beheersen van risico's met betrekking tot water als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie, tot het implementeren en investeren in waterbesparende technologieën. Ons doel is om waterverbruik te verminderen en het risico op waterschaarste in onze bessenwereld te minimaliseren.


Onze proactieve strategie richt zich op:

💧 Het begrijpen en beoordelen van onze watergerelateerde risico's (zowel fysiek als wettelijk), met behulp van de WWF Water Risk Filter.

💧 Ontwikkelen van benaderingen om fysieke risico's te matigen, of te beperken, zoals droogte, overstromingen en waterkwaliteit.


Ons waterplan om telers te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering koppelt mitigatie en aanpassing in de vorm van corrigerende maatregelen. Het is een praktische benadering die werkt, en geen document in een kast; onze filosofie is dat we duurzaamheid 'doeners' zijn in plaats van 'predikers'. Hier zijn een paar voorbeelden uit onze bessenwereld:

💧 Regenwateropvang en opslag buiten het seizoen om de vraag te stabiliseren tijdens piekproductie.

💧 Implementatie van efficiënte irrigatiesystemen die de bessenplanten alleen water geven wanneer nodig, met minimaal waterverbruik.

💧 Creatie van een BREEAM 'Outstanding' gecertificeerd distributiecentrum voor milieuvriendelijk ontwerp, inclusief watergebruik.

💧 Aanmoedigen van telers om deel te nemen aan regionale waterprojecten.

💧 Ondersteuning van telers met breed erkende watercertificeringen zoals SPRING & LEAF.

iedere druppel telt

Water is een cruciale bron in ons teeltproces van zachtfruit en we zijn toegewijd aan duurzaam beheer ervan in elk aspect van onze toeleveringsketen. Onze aanpak omvat het begrijpen van regelgevende risico's, het ontwikkelen van manieren om fysieke risico's te beheren en het helpen van onze telers om zich aan te passen aan klimaatverandering door middel van verschillende praktische strategieën.

We streven ernaar duurzaamheids 'doeners' te zijn, niet alleen 'predikers', want we begrijpen dat iedere druppel telt.